Regulamin czarterów

Drukuj
PDF

 

Regulamin opłat i rezerwacji czarterów

 

  1. Przedmiotem regulaminu jest najem jachtu „Cirrus” typ Antila 24 o nr rej. K21.

  2. Rezerwacja terminu czarteru jachtu następuje w momencie wpłaty kaucji w kwocie 500 zł i poinformowaniu o tym fakcie, jak również o rezerwowanym terminie, kol. Andrzeja Kozieł dostępnego pod nr tel. 601 511 110 zajmującego się czarterami.

  3. Wpłata za najem jachtu może być dokonana w dwóch ratach.Pierwsza część w wysokości minimum 50% opłaty musi być dokonana min. na jeden miesiąc przed terminem odbioru jachtu.Wpłata pozostałej kwoty w wysokości 50% musi być dokonana minimum na jeden tydzień przed terminem odbioru jachtu.

  4. Zwrot kaucji następuje w terminie do 7 dni od momentu zakończenia najmu.

  5. Wpłaty kaucji oraz opłaty za najem mają być dokonane na rachunek bankowy Yacht Clubu Bezan nr 03 2490 0005 0000 4500 1726 0407 lub gotówką kol. Andrzejowi Kozieł.

  6. Brak w/w wpłat w podanych wyżej terminach jest równoznaczne z rezygnacją  z najmu jachtu ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami.

  7. W wypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu jachtu na min. 30 dni przed planowanym terminem najmu kaucja jest zwracana w całości. W wypadku rezygnacji na min 14 dni przed planowanym terminem najmu zwracana jest połowa kaucji.
    Jeżeli rezygnacja nastąpi na mniej niż 14 dni przed terminem najmu jachtu zaliczka przepada w całości na rzecz właściciela jachtu czyli Yacht Clubu Bezan.

 

Wszelkich informacji w sprawie czarterów udziela

kol. Andrzej Kozieł tel. nr 601 511 110.

Login