Regaty

Drukuj
PDFTermin i miejsce regat:

Regaty odbędą się w dniu 7 maja 2011r. na Zalewie Chechło
Bazą regat jest przystań Yacht Clubu Bezan

Organizator regat:

Yacht Club „Bezan” w Libiążu

Przepisy:

Regaty będą rozgrywane w klasie Omega, niniejszym zawiadomieniem oraz z instrukcją żeglugi.
Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów. Rezultat najgorszego wyścigu będzie odrzucony przy rozegraniu minimum 4 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne, przy rozegraniu minimum 2 wyścigów.

Uczestnictwo w regatach:
W regatach startują załogi jachtów klasy Omega Sport oraz Standard. Załogi jachtów startujących w regatach muszą spełniać następujące warunki:
- uprawianie żeglarstwa zgodnie z przepisami PZŻ
- załogi startują na własną odpowiedzialność – muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW.

Zgłoszenia:
- zgłoszenia imienne załóg do regat w dniu regat do godz. 13.00
- posiłki zapewniają organizatorzy na terenie Bazy

Nagrody:
Przewiduje się dyplomy, puchary dla miejsc od I do V oraz upominki.

Program regat:
- 12.00 do 13.00: Otwarcie biura, przyjmowanie zgłoszeń,
- 14.00 Uroczyste otwarcie regat,
- 14.15 start do I wyścigu, następne wyścigi wg komunikatów KS                             
- 17.00 wręczenie nagród


Serdecznie zaprasza Yacht Club Bezan w LibiążuLogin