Uprawnienia żeglarskie

Drukuj
PDF

Żeglarz jachtowy

Wymagania

 • ukończenie 14 roku życia,
 • zdanie egzaminu na stopień żeglarza jachtowego.

Uprawnienia

 • Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
 • Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują powyższe uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej która posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy, a sam nadzór prowadzony jest w określonych przez rozporządzenie Ministra Sportu[1] warunkach.


Jachtowy sternik morski

Wymagania

 • ukończenie 18 roku życia,
 • ukończenie szkolenia,
 • odbycie co najmniej 2 rejsów po wodach morskich o łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
 • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności na patent jachtowego sternika morskiego

Uprawnienia

 • Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
 • Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich

Kapitan jachtowy

Wymagania

 • Posiada patent jachtowego sternika morskiego
 • Po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym
  czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości
  kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba
  powyżej 20 m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch
  portów pływowych.

Uprawnienia

 • Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich

 

Login