Sposób uzyskania stopnia

Drukuj
PDF

Osoba pragnąca uzyskać stopień żeglarza jachtowego powinna:

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013r. poz. 460) § 5. 1. , patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:.

 • ukończenie 14 roku życia
 • złożenie wymaganych dokumentów:
  • wniosek
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa (dotyczy osób niepełnoletnich),
  • dokument upoważniający do zniżki
 • wniesienie opłaty egzaminacyjnej.

3. Zdać egzamin na stopień żeglarza jachtowego.

Egzamin na stopień żeglarza jachtowego jest organizowany i przeprowadzany przez PZŻ zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi na stopień żeglarza jachtowego. Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez właściwe władze OZŻ.
Wszystkie terminy egzaminów dostępne są w siedzibach OZŻ.

4. Procedura uzyskania patentu.

Aby otrzymać patent żeglarza jachtowego po zdanym egzaminie, należy przysłać bądź dostarczyc osobiście do biura Polskiego Związku Żeglarskiego następujące dokumenty:

Aby wygenerować wniosek kliknij tutaj:   Wygeneruj wniosek

 • wygenerowany elektronicznie wniosek  - ( ze strony PZŻ)
 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu żeglarstwa - (wystawione przez KE) - oryginał
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej – (w przypadku osoby małoletniej)
 • zdjęcie  o wymiarach 3,5 x 4,5 cm - (naklejone na wniosek)
 • dowód opłaty w wysokości 50 zł
 • kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat. - ( po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej opłata wynosi 25 zł.)
 • w przypadku zmiany nazwiska - prosimy o dołączenie ksera dowodu osobistego bądź aktu małżeństwa
 • Opłaty można dokonać po przez dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.

Login