Wymagania egzaminacyjne

Drukuj
PDF

Wiedza teoretyczna:

1. Przepisy

 • Podstawowe  przepisy  żeglugowe  obowiązujące  na  wodach  śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej:
  • zasady ruch żeglugowego,
  • sygnalizacja wzrokowa i dźwiękowa statków,
  • sygnały wzywania pomocy,
  • znaki żeglugowe,
  • uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych,
  • dokumenty jachtu żaglowego,
  • ogólne przepisy bezpieczeństwa,
  • wypadki i awarie - zasady postępowania,
  • przepisy lokalne,
 • Elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich oraz przepisy portowe.
 • Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie, etykieta flagowa.
 • Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

2. Wiadomości o śródlądowych jachtach żaglowych:

 • Rodzaje  jachtów  śródlądowych,  podział  ze  względu  na  budowę,  osprzęt  i eksploatację.
 • Nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu  śródlądowego i jego osprzętu.
 • Zasady obsługi silnika jachtowego.
 • Zasady  obsługi  instalacji  jachtowych:  paliwowej,  gazowej,  elektrycznej, wodnej.
 • Wyposażenie  jachtu  niezbędne  do  bezpiecznej  żeglugi:  ratownicze, przeciwpożarowe, medyczne.

3. Teoria żeglowania

 • Wiatr rzeczywisty i pozorny.
 • Kursy jachtu względem wiatru.
 • Działanie steru i miecza.
 • Siły działające na jacht będący w ruchu.
 • Stateczność jachtu.
 • Praca żagli.
 • Nawietrzność i zawietrzność jachtu.

4. Zasady manewrowania śródlądowym jachtem żaglowym pod żaglami i na silniku

 • Manewry pod żaglami.
 • Manewry na silniku.
 • Cumowanie i kotwiczenie.
 • Kierowanie załogą, komendy żeglarskie.
 • Umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu.
 • Żeglowanie w trudnych warunkach pogodowych.
 • Żegluga na rzece.

5.  Locja

 • Śródlądowy szlak żeglugowy:
  • informacje o korycie rzeki,
  • oznakowanie szlaku żeglugowego,
  • elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz,
  • informacje o popularnych polskich szlakach żeglugowych.
 • Elementarne wiadomości o nawigacyjnym oznakowaniu wód morskich oraz zaplanowanie krótkiej żeglugi po wodach morskich.

6.  Ratownictwo

 • 6.1. Bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej:
  • osobiste  środki  wypornościowe,  rodzaje  i  sposoby  posługiwania  się nimi,
  • inne środki bezpieczeństwa na jachcie śródlądowym,
  • przygotowanie  jachtu  i  załogi  do  żeglugi  w  trudnych  warunkach pogodowych,
  • zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
  • zasady postępowania podczas alarmu „człowiek za burtą”,
  • wiadomości o służbach ratowniczych na wodach śródlądowych,
  • podstawy  pomocy  przedmedycznej  w  najczęściej  występujących obrażeniach na jachcie,
  • zasady działań ratowniczych w trudnych warunkach pogodowych
 • Podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:
  • Morska  Służba  Poszukiwania  i  Ratownictwa  (SAR),  Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne,
  • ratownictwo  brzegowe:  brzegowe  stacje  ratownictwa,  stacje ratownictwa morskiego,
  • sygnałowe środki ratownicze.

7.  Meteorologia

 • Podstawowe wiadomości o wiatrach - znajomość skali Beauforta.
 • Podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych.
 • Niebezpieczne dla  żeglarzy zjawiska meteorologiczne, ich oznaki i sposób postępowania.
 • Znajomość meteorologii  w  zakresie  rozumienia  komunikatów meteorologicznych i prognoz pogody.
 • Umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

Login