Składki członkowskie.

Drukuj
PDF
W tym roku płacimy składki członkowskie

w wysokości 15 zł/mc.

Nr konta na które należy dokonywać wpłat:

03 2490 0005 0000 4500 1726 0407