Program szkolenia

Drukuj

Wiedza teoretyczna:

1. Przepisy

2. Wiadomości o śródlądowych jachtach żaglowych:

3. Teoria żeglowania

4. Zasady manewrowania śródlądowym jachtem żaglowym pod żaglami i na silniku

5. Locja

6. Ratownictwo

7. Meteorologia

Umiejętności praktyczne:

1.  Umiejętność wykonywania następujących czynności i zasady bezpieczeństwa ich wykonywania:

2. Umiejętność wykonania następujących manewrów:

3.  Prace bosmańskie: