Uprawnienia żeglarskie

Drukuj

Żeglarz jachtowy

Wymagania

Uprawnienia

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują powyższe uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej która posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy, a sam nadzór prowadzony jest w określonych przez rozporządzenie Ministra Sportu[1] warunkach.


Jachtowy sternik morski

Wymagania

Uprawnienia


Kapitan jachtowy

Wymagania

Uprawnienia