Sposób uzyskania stopnia

Drukuj

Osoba pragnąca uzyskać stopień żeglarza jachtowego powinna:

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013r. poz. 460) § 5. 1. , patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:.

3. Zdać egzamin na stopień żeglarza jachtowego.

Egzamin na stopień żeglarza jachtowego jest organizowany i przeprowadzany przez PZŻ zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi na stopień żeglarza jachtowego. Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez właściwe władze OZŻ.
Wszystkie terminy egzaminów dostępne są w siedzibach OZŻ.

4. Procedura uzyskania patentu.

Aby otrzymać patent żeglarza jachtowego po zdanym egzaminie, należy przysłać bądź dostarczyc osobiście do biura Polskiego Związku Żeglarskiego następujące dokumenty:

Aby wygenerować wniosek kliknij tutaj:   Wygeneruj wniosek