Struktura Yacht Clubu Bezan

Drukuj

Zarząd Klubu:

Komandor Władysław Witkowski
Wicekomandor Michał Kasperczyk
Wicekomandor Mariusz Popowicz
Sekretarz
Rafał Wartalski
Skarbnik Rajmund Mitoraj
Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego Robert Trojanowski
Członek Zarządu Paweł Gasek
Członek Zarządu Andrzej Kozieł
Członek Zarządu Konrad Mucha

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Leon Kopyciński
Członkowie:


Agnieszka Biskup

Mateusz Krupczyński

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący Piotr Bartosik
Członkowie:
Roman Pawlik
Grzegorz Mierniczek